Mechanische ventilatie

Verluchten alleen (lees: af en toe een raam openzetten) volstaat tegenwoordig niet meer voor een gezonde binnenluchtkwaliteit. Zeker omdat woningen, kantoren en scholen steeds beter geïsoleerd en luchtdicht afgewerkt worden, is ventileren een must. Pas dan is er 24/7 sprake van een gezond binnenklimaat. Gelukkig bestaat voor elk project een geschikt ventilatiesysteem dat voldoet aan de persoonlijke behoeften van bewoners of gebruikers. Renovatie of nieuwbouw? Bepaalde energie-eisen? Specifieke vereisten inzake de manier waarop verse lucht wordt aangevoerd? Akoestische verwachtingen? Renson heeft hoe dan ook altijd een ventilatieoplossing op maat in huis.

Systeem C+

Ook bij dit volautomatische ventilatiesysteem gebeurt de toevoer van verse lucht op een natuurlijke, gecontroleerde manier via de Invisivent-raamverluchtingen in droge ruimtes. De afvoer van vervuilde binnenlucht uit de natte ruimtes verloopt mechanisch en vraaggestuurd via de Healthbox. Die centrale afvoerunit is uitgerust met geïntegreerde sensoren die continu het CO2-, vocht- en VOC-niveau in de binnenlucht meten per aangesloten ruimte in huis. Die Healthbox voert als ‘het hart van het Renson C+-systeem’ dan ook alleen vervuilde lucht af waar en wanneer nodig, perfect afgestemd op het leefpatroon en de behoeften van de bewoners. Bijgevolg is dit een heel energiezuinig systeem, zeker in een Smartzone-configuratie. Dan gebeurt afvoer van vervuilde binnenlucht zelfs in de slaapkamers, zodat u daar van een goede nachtrust geniet. Dankzij de Healthbox 3.0-app heeft u bovendien 24/7 zicht op de binnenluchtkwaliteit en op de activiteiten van de Healthbox.

Ontdek meer ›

Systeem D+

Met de Endura Delta pakt Renson uit met een balansventilatie-unit die qua vraagsturing een stuk verder gaat dan de bestaande D-systemen met warmteterugwinning (waarbij zowel toevoer van verse lucht als afvoer van vervuilde lucht mechanisch gebeuren). Met ingebouwde CO2-, VOC- en vochtsensoren kan daarmee op vlak van balansventilatie pas écht geventileerd worden volgens uw behoeften en leefpatroon. En dat tegen het laagst mogelijke verbruik en met een zo hoog mogelijke warmteterugwinning (tot 89 procent). Dankzij een app kan u de binnenluchtkwaliteit 24/7 monitoren, het ventilatieniveau programmeren en verwittigd worden wanneer filters aan vervanging of nazicht toe zijn.
 

Ontdek meer ›

Systeem E+

Ook wie kiest voor hernieuwbare energie, vindt in het Renson-assortiment z’n gading. In dit uiterst energiezuinige ventilatiesysteem wordt de natuurlijke toevoer van verse lucht opnieuw – net zoals in het C+-systeem – gegarandeerd via de Invisivent raamverluchtingen. Endura staat als hart van dit systeem in voor de vraaggestuurde afvoer van vervuilde binnenlucht in vochtige ruimtes (en in Smartzone-configuratie ook in slaapkamers). Net als bij het C+-ventilatiesysteem wordt de binnenluchtkwaliteit continu en per ruimte in huis gemonitord door ingebouwde CO2-, vocht- en VOC-sensoren. Met dat verschil dat uit de afgevoerde ventilatielucht de warmte gerecupereerd wordt voor sanitair warm water en lage temperatuurverwarming. Daarvoor is de Endura – naast de ventilatie-unit – in één en hetzelfde toestel voorzien van een lucht-/waterwarmtepomp en een 300-liter boilervat voor sanitair warm water. De Endura staat altijd in back-up opgesteld met een klassieke condensatieketel, die kan bijspringen wanneer te weinig warmte kan gerecupereerd worden op basis van de verwarmings- en/of warmwatervraag.
 

Ontdek meer ›

Waarom ventileren?

Brochure aanvragen

Ik wil de brochure ontvangen
Ik ben:

Hoe wilt u de brochure ontvangen?:

Ik heb interesse in:Ik wil gecontacteerd worden door een verdeler van Renson: